Nedre Fryksdals Konstförening bildades 1964 och har cirka 200 medlemmar.

 

Vi har en verksamhet med normalt två stora utställningar/år - våren och hösten -  med inbjudna konstnärer på Konsthallen Sundsberg Gård.


Välkommen som medlem Medlemsavgiften för 2021 är 150 kr och berättigar till deltagande i föreningens medlemslotteri, som dras i februari varje år. Samtidigt bidrar du till

fler konstutställningar i Sunne.


Medlemmar får 5% på konstinköp på
NFK´s vår och höstutställningar.

Sedan september bidrar NFK till fortsatt drift av Sundsbergs Gård tillsammans med Sundsbergs Gårds Vänner.
Stanna gärna och ta en fika i det populära cafét med hembakat bröd och våfflor.

Betala in via vårt bankgiro:

350-2945


Har du frågor om ditt medlemskap, kontakta vår kassör:

Margareta Jansson

margareta.y.jansson@gmail.com      

    Utställningar arrangeras med stöd av


      SUNNE KOMMUN


  Välkommen

till NFK´s

HÖSTSALONG  2021

2 - 31 oktober


KONST KONST KONST


En öppen salong där 40 utställare från Sunne och/eller medlem i konstföreningen deltar


Våra utställningar visas på

Sundsbergs Konsthall

Öppet ons - sön 11.00 - 16.00

Ekebyvägen 3 Sunne tel 073 595 23 35                *****

 

Våren 2022 visar NFK 

   Peter Nilsson från Öland 

 

Medlemslotteri 2020

Tack alla medlemmar för att ni ger ert stöd till konstverksamheten i Sunne. Som en extra bonus valde styrelsen i år att dra 20 vinnare i medlemslotteriet.


Vinnarna ser du under fliken  Medlemsinformation.


GRATTIS

Som tack för att du är medlem i NFK så har vi dragit 10 vinnare som vi bjuder på fika i Sundsbergs Café

       

       Katarina Gåsste

       Daniel Arne

       Margareta Hedqvist

       Håkan Brohagen

       Anders Hellström

       Per Torstensson

       Viviann Karlsson

       Maj Larsson

       Lars Bäckvall 

       Julianne Okan